(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2019

Tehtävän kuvaus


Tule töihin valtakunnalliselle näköalapaikalle Helsinkiin!

Helsingissä sinulla on mahdollisuus olla mukana sosiaalityön kehittämisessä. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka on kiinnostunut uudenlaisesta tavasta tehdä työtä.

Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 24.6.2019. alkaen tai sopimuksen mukaan. Yksikkömme vastaa Malmin alueen (Malmi, Pukinmäki, Suutarila, Jakomäki, Puistola, Tapulikaupunki, Tapanila) lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun päivystystyöstä. Asiakasprosessit voivat kestää enintään kolme kuukautta. Helsingissä arvioinnissa käytämme yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin selvitysprosessin asiakastyöstä ja etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Lisäksi työhösi kuuluu puhelinpäivystystä, konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista perheille arvioinnin aikana. Työmme on luonteeltaan nopeatempoista ja vaihtelevaa.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta.

Samassa toimipisteessä työskentelee myös kolme lastensuojelun avohuollon tiimiä, perhesosialityöntekijöitä sekä tehostetun perhetyön tiimi.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, koulutukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä.

Tiimissämme on hyvä yhteishenki, joka tukee uuden työntekijän sopeutumista ja tutustumista työryhmään. Esimiehen perehdytyksen lisäksi saat työryhmästä oman kummityöntekijän, joka auttaa sinua työurasi alkutaipaleella.


Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Edellytämme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi edellytämme hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa.