(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2019

Tehtävän kuvaus


Kiinnostaako moniammatillinen työ uudessa työympäristössä?

Haemme sosiaalityöntekijää maahanmuuttoyksikköön määräaikaiseen virkaan 3.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Keskus tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Kehitämme myös alueellisia verkostoja Kotoutumisen sillat - hankkeen myötä.

Sosiaalityöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat yhteisymmärryksessä asiakkaiden kanssa käydä kotouttamiseen liittyviä keskusteluja, joiden perusteella voidaan tehdä alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia. Työn suunnitelmallisuuteen liittyy asiakasprosessien seuranta. Asiakastyöhön kuuluu myös psykososiaalisen tuen antaminen moniammatillisessa tiimissä sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö. Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä ja ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen.

Maahanmuuttoyksikön henkilökunta on laaja. Meillä työskentelee tällä hetkellä 26 sosiaalityöntekijää, 20 sosiaaliohjaajaa, 7 psykologia, neljä ohjaajaa ja fysioterapeutti. Moniammatillisessa työssä on mukana lisäksi 2 psykiatrisia sairaanhoitajia, psykiatri sekä lääkäri ja terveydenhoitaja. Työryhmässä toimii laajenemisen myötä viisi tiimiä. Lähiesimiehinä toimivat viisi johtavaa sosiaalityöntekijää. Työnohjaus on järjestetty ryhmätyönohjauksena tiimeittäin. Lisäksi uusille työntekijöille järjestetään kohdennetusti oma ryhmätyönohjaus.

Henkilöstöetuna tarjoamme mm. työsuhdematkalippuedun ja lounasedun. Etätyötä voi tehdä kaksi päivää kuukaudessa. Työskentelemme pääosin tulkkien kanssa, päivittäin käytämme myös muita kieliä, kuten englantia. Kielitaidon käyttöä työssä voidaan huomioida erikseen palkkauksessa. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon hankkimisessa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-999-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että työyhteisössä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn suunnitteluun sekä kiinnostusta moniammatilliseen tiimityöhön.