(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin kaupunki on keskittänyt ns. paperittomien välttämättömän ja kiireellisen sosiaalihuollon maahanmuuttoyksikköön. Haemme sosiaalityöntekijää, joka vastaa parityönä yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa paperittomille tarjottavista sosiaalipalveluista.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu paperittoman neuvonta, ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja psykososiaalinen tuki. Lisäksi sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vastuutyöntekijänä toimiminen erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja aikuiselle. Toimenkuvaan sisältyy viimesijaisen tuen päätöksenteko. Työn tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja vaikeassa elämäntilanteessa sekä kartoittaa vapaehtoisen paluun mahdollisuutta. Asiakastyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä monialaisessa verkostossa. Kehittäminen on keskeinen osa tehtävää yhteistyössä tiimin kanssa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen: Kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-712-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.)
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Edellytämme Valviran laillistuksen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


kokemusta aikuissosiaalityöstä, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen päätöksenteosta sekä paperittomien kanssa työskentelystä.