(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Tehtävän kuvaus


Tule tekemään meille Maunulaan lastensuojelutyötä avohuollon sosiaalityöntekijän virkaan 13.5.2019 alkaen. Maunulan työryhmään kuuluu johtava sosiaalityöntekijä ja viisi sosiaalityöntekijää. Työryhmässämme on monipuolista ja pitkäaikaista lastensuojelun kokemusta ja asiantuntemusta sekä hyvä työilmapiiri.

Maunulassa on kaksi avohuollon työryhmää, jotka molemmat työskentelevät systeemisen toimintamallin mukaisesti. Meillä on molemmissa työryhmissä käytettävissä sosiaaliohjaaja ja perheterapeutti systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn.

Maunulassa työtäsi tukevat rakenteet ovat hyvällä tasolla. Sosiaalityöntekijänä saamasi tuki on Maunulassa yksilöllistä ja monipuolista juuri sinun tarpeidesi mukaisesti. Sosiaalityöntekijänä saat tukea työparilta, työryhmältä ja esimieheltä. Lastensuojelulla on myös käytettävissään erityisesti lastensuojelun kysymyksiin erikoistuneiden lakimiesten tuki. Perehdytys ja työnohjaus on hyvää ja suunnitelmallista. Työryhmämme ilmapiiri on hyvä, tukea antava ja kannustava, mikä on työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen perusta.

Maunulan lastensuojelun avohuollossa tulet toimimaan asiakkaana olevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Tehtäviisi kuuluu asiakasprosessin mukaisesti asiakassuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Sinulta odotetaan perehtymisen ja muun tuen kautta kykyä vastata sosiaalityöntekijänä toimimisen ammatillisiin haasteisiin. Sosiaalityöntekijän työtehtävissä onnistumiseen tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta niin itsenäiseen työskentelyyn kuin pari- ja tiimityöskentelyyn sekä esimiehen kanssa toimimiseen. Työ edellyttää myös hyvää dokumentaatiotaitoa, oma-aloitteisuutta sekä keskeneräisten asioiden sietämistä.

Helsingin kaupunki tarjoaa työnantajana monipuoliset henkilöstöedut ja koulutusmahdollisuudet sekä tukee tarvittaessa työsuhdeasunnon hankkimisessa. Maunula on hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella ja saat halutessasi työsuhdematkakortin. Työnantaja haluaa myös tarjota työaikajoustoja tekemällä etätyön mahdolliseksi suunnitellusti esim. kotona.

Tervetuloa tekemään lapsen terveyttä ja kehitystä tukevaa lastensuojelun sosiaalityötä Maunulan kehitysmyönteiseen, kannustavaan, onnistuvaan ja ammattitaitoiseen työryhmään!


Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto


Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


3530,20 e/kk