(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkasuhteeseen mielialahäiriöpalveluihin, Vuosaaren mielialahäiriöpoliklinikalle. Työpiste sijaitsee Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan ja se jatkuu 4.9.19 asti.

Sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu kahteen työryhmään: pitkittyneen ja toistuvan masennuksen työryhmään sekä bipolaarityöryhmään. Moniammatillisissa työryhmissä hoidetaan ja kuntoutetaan mm. pitkittyneestä masennuksesta, ahdistuksesta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja tunnesäätelyn vaikeuksista kärsiviä potilaita. Sosiaalityöntekijä toimii työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisen tilanteen arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, kuntouttavaa, sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää sosiaalityötä kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeää.

Etsimme joukkoomme yhteistyökykyistä ja vastuuntuntoista sosiaalityöntekijää, joka on kiinnostunut ammatillisesti haastavasta ja mielenkiintoisesta tehtävästä. Sijaisuuteen voidaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi kokemuksen aikuissosiaalityöstä tai sosiaalityöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmä tuntemuksen.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemukseen tunnus 7-607-19. Hakuasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


3175,35 e/kk