(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.12.2018

Tehtävän kuvaus


Tule töihin valtakunnalliselle näköalapaikalle Helsinkiin!

Helsingissä sinulla on mahdollisuus olla mukana sosiaalityön kehittämisessä. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka on kiinnostunut uudenlaisesta tavasta tehdä työtä.

Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 21.01.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Yksikkömme vastaa Malmin alueen (Malmi, Pukinmäki, Suutarila, Jakomäki, Puistola, Tapulikaupunki, Tapanila) lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun päivystystyöstä. Yksikkömme sijaitsee hyvien kulukuyhteyksien varrella Malmin aseman läheisyydessä.

Asiakasprosessit voivat kestää enintään kolme kuukautta. Helsingissä arvioinnissa käytämme yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin selvitysprosessin asiakastyöstä ja etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Lisäksi työhösi kuuluu puhelinpäivystystä, konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista perheille arvioinnin aikana. Työmme on luonteeltaan nopeatempoista ja vaihtelevaa.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä, sairaanhoitaja päihde- ja psykiatriapalveluista sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta.
Samassa toimipisteessä työskentelee myös kolme lastensuojelun avohuollon tiimiä sekä lastensuojelun perhetyöntekijöiden tiimi.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, koulutukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Tarjoamme kaupungin monipuoliset henkilöstöedut. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun.

Henkilöstöetuihin voit tutustua lähemmin: helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-676-17. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.)


Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.


Luemme eduksi


Edellytämme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi edellytämme hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa.