(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2018

Tehtävän kuvaus


Ohjaamo Helsinki tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada eväitä elämän eri tilanteisiin yhden oven kautta. Ohjaamon päätavoitteena on tukea nuorta koulutukseen ja työelämään ohjautumisessa, mutta nuori voi tulla Ohjaamoon anonyymisti ja ilman ajanvarausta minkä tahansa asian kanssa.

Nuori saa Ohjaamossa neuvontaa, tukea ja ohjausta laajasti eri elämänalueille. Tila sijaitsee Kampissa ja toiminta on tarkoitettu Helsingissä oleville 15- 29-vuotiaille. Ohjaamo Helsingin toiminta lisää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä tukee nuorten itsenäistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä.

Ohjaamo Helsingin sosiaalityöntekijän toimi muutetaan viraksi. Työ alkaa 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Ohjaamon sosiaalityöntekijän tehtävänä on
. arvioida laaja-alaisesti nuoren palvelujen tarvetta, ml. sosiaalityö, toimeentulo, asuminen, hoito ja kuntoutus
. neuvoa ja ohjata sosiaalitoimen palveluissa ja muissa asioissa sekä antaa tukea koulutuksen ja kuntoutuksen rajamaastossa oleville nuorille.

Ohjaamon sosiaalityö on osa monialaista työyhteisöä, palvelujen koordinointia ja yhteistyötä nuoria palvelevien tahojen kanssa. Sosiaalityöntekijä toimii yhteyshenkilönä sosiaalipuolen perusorganisaatioon ja muihin toimijoihin. Sosiaalityöntekijän tukena on alueen nuorten sosiaalityön sekä jälkihuollon tiimeistä koottu sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien verkosto.

Ohjaamon sosiaalityöntekijä
. antaa yksilöohjausta
. tarjoaa oman erityisosaamisensa pohjalta konsultoivan tilannearvion muiden ohjaamon työntekijöiden asiakastyön tueksi
. on sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen ja taloudellisten asioiden sekä asumisasioiden asiantuntija.
Sosiaalityöntekijällä on erityisasiantuntemus vaikeimpien kohderyhmien tukemiseksi. Työssä korostuu matalan kynnyksen tuki nuorille ja voimavaraistaminen.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


Ohjaamon toiminnan tuntemuksen, kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä ja erinomaisia yhteistyötaitoja.