(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme yhteistyökykyiseen joukkoomme oma-aloitteista ja aktiivista sosiaalityöntekijää viransijaisuuteen. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian ja sijaisuus päättyy 15.9.19.

Työntekijämme ovat kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia. Yksikön ja työntekijöiden työnkuvan kehittämistä tehdään yhdessä. Kehittäminen tapahtuu neljän teeman puitteissa:
* asuminen ja talous
* mielenterveys- ja päihdetyö
* parisuhde, perhetyö ja kaltoinkohtelu
* osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut tai heillä on osallistumiseen, talouteen tai muuhun sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta. Tuemme asiakasta tavoitteen saavuttamisessa erilaisin sosiaalityön ja ohjauksen keinoin. Avustamme asiakasta palveluiden aloittamisessa, silloin kun asiakas tarvitsee siihen konkreettista tukea ja apua. Asiakkuuteen pääsee asiakasohjausyksikön kautta, joka tekee palvelutarpeenarvion sekä arvion suunnitelmallisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarpeesta. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa, asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman ja sovitun verkoston kanssa.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen asiakkaan kanssa laadittua palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteutumista ja etsii tarvittaessa myös muita tahoja mukaan auttamaan asiakasta. Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Kykyä ja intoa kehittää toimintaa, nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia. Työtapa on asiakaslähtöinen. Pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyö on sinulle ominainen tapa tehdä töitä. Kehittämisteemoihin liittyvä osaaminen tukee työsi tekemistä.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja aktiivisen työryhmän tuen, mahdollisuuden kehittää palveluitamme sekä vaihtelevan työtehtävän.


Haastatteluja voidaan aloittaa jo hakuaikana. Hakuaikaa jatkettu, aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


38h 15 min / viikko