(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää Suursuon sairaalaan 26.11.2018 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Kyseessä on vakituinen tehtävä.

Suursuon sairaala on yksi Helsingin sairaaloista. Suursuon sairaalan osastot ovat vahvasti profiloituneet akuuttiin geriatriseen kuntoutukseen, psykogeriatriseen ja kirurgiseen kuntoutukseen sekä päihdepotilaiden kuntoutukseen. Sairaalassa toimii myös saattohoito- sekä palliatiivinen osasto että kotisairaalan palliatiivinen poliklinikka.

Helsingin sairaalan sosiaalityöntekijällä on tärkeä rooli sosiaalihuoltolain mukaisesti erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien potilaiden ja heidän omaistensa kanssa työskentelyssä. Tavoitteena on potilaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen vahvistamalla heidän elämänhallintaansa ja toimintakykyänsä.

Terveyssosiaalityön keskiössä ovat sairauden tuomat muutokset. Työkuva pitää sisällään potilaiden tilanteen arviointia, sosiaaliturvan kartoittamista sekä potilaiden tilanteiden selvittelyä ja järjestelyä yhdessä moniammatillisen tiimin ja potilaiden omaisten kanssa. Työhön sisältyy myös verkostotyöskentelyä.

Helsingin sairaaloissa on toteutettu tehtävärakennemuutos, jossa sosiaaliohjaajien ammattikunta on tuotu jakamaan sairaaloissa tehtävää sosiaalialan työtä yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijänä pääset mukaan uuden toimintamallin luomiseen ja sosiaalialan työn asiakasprosessien kehittämiseen.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista.

Hae tehtävää helsinkirekry.fi -sivuston kautta. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Tehtävän hoito edellyttää kykyä itsenäiseen asiantuntijuuteen ja ryhmätyöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta edellytämme hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa palvelukentän ja prosessien toimintaa.