(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin perheneuvola tarjoaa helsinkiläisille lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa sekä siihen liittyvää palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa erityisen tuen sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi työryhmässä työskentelee psykologeja sekä konsultoiva lastenpsykiatri.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävät:
1. Asiakastyö:
- kasvatus- ja perheneuvonnan psykososiaalisen tuen sosiaalityö 0-17 -vuotiaan lapsen ja hänen perheensä kanssa (perheen kriisit, lapsen kasvu- ja kehitys, vanhemmuus, perheen vuorovaikutussuhteet)
- palvelutarpeen arviointi vastuutyöntekijänä, työparina sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä
- kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaana olevan erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen vastuusosiaalityö

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
- asiantuntija-apu ja moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana

3. Rakenteellinen sosiaalityö
- asiakaskunnan kokemusten ja havaintojen sosiaalinen raportointi
- yhteiskunnan muutoksiin reagoiminen asiakatyön kannalta.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveysvirasto PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).

Hakemusasikirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


3244.87 e/kk