(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme maahanmuuttoyksikön jälkihuollon tiimiin sosiaalityöntekijää virkavapaan sijaiseksi ajalle 21.12.2018- 1.11.2019.

Helsingin maahanmuuttoyksikkö järjestää keskitetysti helsinkiläisten pakolaistaustaisten ja heihin rinnastettavien asiakkaiden kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja.

Maahanmuuttoyksikön jälkihuolto tarjoaa lastensuojelulain (2007/417) 12 luvun mukaiseen jälkihuoltoon rinnastettavia tukitoimia ja palveluja ilman huoltajaa alaikäisinä Suomeen saapuneille nuorille. (Ks myös Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010/1386, 26§). Nuoria tuetaan itsenäiseen elämään. Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon asiakkaina voivat olla Helsingissä asuvat ilman huoltajaa saapuneet oleskeluluvan saaneet 18-21-vuotiaat nuoret sekä kiintiöpakolaisina alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleet 18-21-vuotiaat nuoret.
Jälkihuollon palveluiden piiriin voi siirtyä tietyin ehdoin myös alle 18-vuotiaana esimerkiksi Helsingin kaupungin perheryhmäkodista itsenäistyvät nuoret tai suoraan ryhmäkodista kaupunkiin muuttaneet, juuri oleskeluluvan saaneet vielä alle 18-vuotiaat nuoret.

Maahanmuuttoyksikön jälkihuollossa työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa ja kaksi psykologia. Työtilat sijaitsevat Helsingin kaupungin perheryhmäkodin yhteydessä Pakilassa. Asiakkaita voidaan ottaa vastaan myös Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskuksessa, jossa muu Maahanmuuttoyksikön toiminta sijaitsee.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


soveltuvuutta tehtävään, paineensietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön.