(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.11.2018 alkaen Idän nuorten sosiaalityön 2 tiimiin.

Tiimissämme työskentelee vakituisesti 10 sosiaalityöntekijää, 4 sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin työtilat sijaitsevat Kontulassa, Ostoskuja 3, 1.krs. Tiimimme asiakkaat ovat 16-29 -vuotiaita.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely nuorten ja nuorten verkostojen kanssa, ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn, mahdollisuuden työn kehittämiseen innostuneen tiimin kanssa sekä työnohjauksen. Tiimissämme on hyvä työilmapiiri, pitkäaikaiset ja osaavat työntekijät ja tarjoamme työhön hyvän perehdytyksen. Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuetu ja ammattia tukeva koulutus, ovat käytettävissä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1823-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palautetaKelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


kokemuksen aikuissosiaalityöstä sekä asiakastietojärjestelmä ATJ:n ja Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen.