(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan lastensuojeluun Sijoituksen sosiaalityön perhehoitoon. Palvelussuhde alkaa 1.1.2019. Virka ei ole ollut aiemmin haussa. 31.12.2018 asti virkaa voi hoitaa sijaisena, myös osa-aikaisena.

Tehtäviisi kuuluu sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja hänen vanhempansa kanssa. Sijaisperheen tukityötä hoitaa sosiaaliohjaaja, jonka kanssa työskentelet työparina. Työsi on mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa lastensuojelun kuntouttavalla sektorilla. Työ edellyttää sinulta valmiutta matkustamiseen.

Työ on myös vaihtelevaa ja se edellyttää sinulta kykyä itsenäiseen toimintaan, mutta myös työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Käytössämme on kannettavat tietokoneet ja sinulla on mahdollisuus etätyöhön. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Perhehoidossa kehitetään toimintaa aktiivisesti. Nyt haussa olevan viran lisäksi meillä on eripituisia, koko- ja osa-aikaisia sijaisuuksia mm. liittyen kahden työntekijän osallistumisesta Uramalli -hankkeeseen. Sijaisuudet sopivat erityisen hyvin esim. sijaiskelpoisille opiskelijoille, jotka haluavat tutustua perhehoidon sosiaalityöhön.


Sijoituksen sosiaalityössä Helsingin kaupungilla toimii kahdeksan työryhmää, joista viisi perhehoidon ja kolme laitoshoidon tehtävissä. Jokaisessa työryhmässä on johtava sosiaalityöntekijä ja 5-7 sosiaalityöntekijää. Helsingin sijoituksen sosiaalityön jaos on Suomen suurin perhehoidon palveluiden tuottaja.

Lisäksi sijoituksen sosiaalityötä tukevat:
- neljä psykologia
- kaksi erityistyöntekijää
- kaksitoista sosiaaliohjaajaa ja johtava ohjaaja
- asiakasohjauksen sijoittajasosiaalityöntekijät
- toimistotyöntekijät

Koko lastensuojelun kenttä ja myös perhehoito on voimakkaasti kehittämässä toimintaansa. Pääset mukaan tuottamaan entistä parempaa palvelua asiakkaalle. Tukea työllesi antaa lähiesimies sekä innostunut ja motivoitunut työyhteisö. Olemme panostaneet perehdytykseen ja vireillä on systemaattinen mentoritoiminta. Joka tiimillä on oma ryhmätyönohjaus.

Työnantajana tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, kuten monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja työsuhdematkalipun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus "7-1803-18". Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisua.