(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2018

Tehtävän kuvaus


HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Aloitimme keskitetyn asiakasohjaustoiminnan 1.2.2018. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella.

HelppiSenioriin on keskitetty seuraavat toiminnot:

. ikääntyneiden neuvonta
. ohjaus
. laaja-alainen palvelutarpeen arviointi
. palveluohjaus
. palveluiden järjestäminen
. päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Haemme HelppiSeniorin Pohjoisen asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata erityisen tuen tarpeessa olevien ja muiden vaativien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, sekä siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut mahdollisimman sujuvasti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä esimiesten ja muiden asiakasohjaustiimin työntekijöiden kanssa kehittää asiakasohjauksen moniammatillista toimintamallia sellaiseksi, että hyvä asiakaspalvelu toteutuu käytännössä.

Työssä keskeistä on avoin ja innostunut asenne työtä kohtaan ja kyky oppia uutta yhdessä saman henkisen tiimin kanssa. Keskeistä ovat myös hyvät vuorovaikutustaidot. Pääset edistämään uuden laajan arviointi- ja asiakasohjaustyönkuvan kehittymistä, moniammatillista ja monitoimijaista tiimityötä ja laadukasta asiakas- ja verkostotyötä.

HelppiSeniorin Pohjoisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijä toimii osana 22 työntekijän moniammatillista asiakasohjaustiimiä. Tukenasi tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, geronomeja, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, kotihoidon ohjaaja ja asiakasohjausyksikön esimies sekä lisäksi myös koko asiakasohjauksen sosiaalityön ammatillinen esimies.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Joustava työaika tukee työnsuunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL: n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1816-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


gerontologisen ja sosiaaligerontologisen osaamisen, Helsingin vanhuspalvelujen palvelurakenteen ja hoitoketjujen hahmottamisen sekä palveluyksiköiden tuntemuksen.