(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää lännen nuorten sosiaalityön tiimiin kuuden kuukauden virkavapaan sijaisuuteen. Sijaisuuden aloituspäivästä voidaan sopia.

Sosiaalityöntekijä työskentelee 16-29-vuotiaiden asiakkaiden parissa. Työn pääpaino on suunnitelmallisessa sosiaalityössä erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten kanssa. Työ sisältää mm. palvelutarpeen arviointeja, sosiaalityön suunnitelmien laatimista ja seurantaa sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä.

Lännen nuorten sosiaalityön tiimiin on keskitetty Helsingin ruotsin kielellä asioivien nuorten aikuissosiaalityön palvelut.

Toivomme hakijoilta valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä dokumentointitaitoja, valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja soveltuvuutta tehtävään.

Työhön perehdytetään, mikäli aiempaa sosiaalityön kokemusta nuorten aikuisten sosiaalityöstä ei ole.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Ruotsin kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon, kokemuksen nuorten aikuisten sosiaalityöstä, valmiuden kehittämistyöhön sekä Helsingin kaupungin organisaation tuntemuksen.