(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.9.2018

Vakinainen virka  alkaen 29.10.2018
Hakuaika päättyy 22.10.2018  kello 16:00
Vantaan kaupunki, lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimi
Vernissakatu 8 01300 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perhepalvelut

Etsimme sosiaalityöntekijää nopean toiminnan joukkoomme Vantaan virka-aikaisen lastensuojelupäivystyksen tiimiin. Avoinna oleva paikka on vakinainen virka. Työ alkaa 29.10.2018 tai sopimuksen mukaan. 

Vantaan lastensuojelun tulosyksikkö koostuu avo- ja sijaishuollon sosiaalityön yksiköistä, lastensuojelun tukiyksiköstä, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksesta sekä Tammirinteen ja Viertolan vastaanottokodeista. Lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä vastaa oma työryhmänsä Tikkurilassa. Palvelutarpeen arviot, joiden yhteydessä arvioidaan myös lastensuojelun tarvetta, tehdään Aikuissosiaalityön tulosyksikköön kuuluvassa Uusien asiakkaiden yksikössä. 

Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, erityissosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä. Työtehtäviin kuuluu lastensuojeluilmoitusten vastaanotto, ohjauksen ja neuvonnan antaminen sekä viranomaisille että kuntalaisille ja kiireellinen lastensuojelutyö. Päivystystyötä tehdään sekä puhelimitse että toimiston ulkopuolella kotikäynneillä ja muissa toimipisteissä. Työpiste sijaitsee Tikkurilassa, aivan aseman vieressä. Työryhmässä on päivystystyöhön motivoitunut ja osaava sosiaalityöntekijöiden joukko. 

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, johon sisältyy perehdytys lähiesimieheltä ja tiimiltä sekä muilta lastensuojelun toimijoilta. Työn tukena on lakimieskonsultaatio ja säännöllinen työnohjaus. Vantaan kaupunki tarjoaa monipuolista koulutusta osaamisesi syventämiseksi. 

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön. Työtehtävien hoitamisessa on hyödyksi kyky nopeaan päätöksentekoon ja paineensietokyky. 

Huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Tuemme opiskelijoita opintojen loppuun saattamisessa. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus enintään kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten. 

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme rekrytointilisän 150 €/kk.

Virkaan valitun tulee esittää työterveyshuollon antama todistus hyväksyttävästä terveydentilasta ennen viran vahvistamista. Koeaika on kuusi kuukautta. 

Kelpoisuusehto:  Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus.

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työsuhteen tietoja:
Peruspalkka: 3316,80 €/kk
Työaika: 38 h 15 min / vko

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).

Työavain 2-584-18