(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2018

Tehtävän kuvaus


Tervetuloa tekemään vaikuttavaa lastensuojelutyötä kehitysmyönteiseen, kannustavaan, onnistuvaan ja ammattitaitoiseen työryhmään!

Haemme sosiaalityöntekijää opintovapaan sijaisuuteen Maunulan lastensuojelun avohuollon työryhmään ajalle heti -16.11.2018 tai sopimuksen mukaan. Työ sopii hyvin opiskelijalle joko osa- tai kokoaikaisena.

Maunulassa työskentelee yksi sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikkö ja kaksi avohuollon sosiaalityön työryhmää. Haettava opintovapaan sijaisuus on avohuollon sosiaalityön työryhmässä, johon kuuluu johtava sosiaalityöntekijä ja viisi sosiaalityöntekijää. Työryhmämme työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita ammattilaisia. Periaatteenamme on auttaa ja tukea työkavereita työssä ja jaksamisessa.

Maunula on mukana vuoden 2018 lastensuojelun systeemisen toimintamallin hankkeessa, jonka opillinen esikuva on Englannin "Hackneyn-malli". Työryhmän lisäresursseina on sosiaaliohjaajan ja perheterapeutin työpanos.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat: 1) Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelun sosiaalityö (asiakassuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen, avohuollon tukitoimien arviointi, suunnittelu ja toteutus asiakassuunnitelman mukaan, kiireellisen sijoituksen toteuttaminen, huostaanoton ja varsinaisen sijoituksen valmistelu ja toteuttaminen jo asiakkaana olevien kanssa tehtävä päivystysluonteinen työ), 2) Moniammatillinen verkostotyö, 3) Rakenteellinen sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän työn tuki on Maunulassa monipuolista. Sosiaalityöntekijä saa tukea työparilta, työryhmältä ja esimieheltä. Työryhmämme ilmapiiri on hyvä, tukeva ja kannustava. Perehdytys on turvattu.

Sijaisuuteen voidaan ottaa myös osa-aikainen opiskelija tai kaksi opiskelijaa.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Hakuaikaa jatkettu.


Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


38h 15 min/viikko