(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2018

Tehtävän kuvaus


Vuosaaren perhekeskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä kauppakeskus Columbuksen kupeessa. Vuosaaren lastensuojelun avohuollossa toimii kaksi tiimiä, joissa kummassakin on seitsemän sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.

Vuosaaren avohuolto on mukana systeemisen toimintamallin pilotoinnissa. Hankkeessa pääset aitiopaikalle mukaan kehittämään lastensuojelua. Hankkeen aikana tiimien tueksi on saatu perheterapeutti ja kokoaikaisesti tiimien yhteiseen käyttöön sosiaaliohjaajaa, joka toimii koordinaattorina.

Toimit asiakkaanasi olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työssäsi hoidat lastensuojelun avohuollon asiakasprosessiin kuuluvat tehtävät. Tehtäviisi kuuluu asiakassuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arvioiminen. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Tarjoamme haastavan työn mukavassa, innokkaassa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri. Saat tukea työparilta, tiimiltä ja esimieheltä. Yksi systeemisen toimintamallin perusajatuksia on, ettei työntekijä jää yksin asiakasasioitten kanssa.

Säännöllinen ryhmätyönohjaus on järjestetty ja tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Lisätietoja Helsingin kaupungista työnantajana löydät osoitteesta helsinkirekry.fi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1586-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Kokemuksen lastensuojelun sosiaalityöstä.