(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2018

Vakinainen virka alkaen 19.11.2018
Hakuaika päättyy 15.11.2018 kello 16:00
Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö / Itä-Vantaa
Karsikkokuja 15 01360 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perhepalvelut

Itä-Vantaan aikuisten ja perheiden suunnitelmallisessa sosiaalityössä, Koivukylässä, on avoimena sosiaalityöntekijän vakituinen virka 19.11.2018 alkaen. 

Suunnitelmallisessa sosiaalityössä sosiaalityöntekijän työ painottuu erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Nyt haetussa virassa asiakkaina ovat ensisijaisesti yli 25-vuotiaat aikuiset ja heidän perheensä. Työtä tehdään yhdessä asiakkaiden verkostojen ja alueen eri toimijoiden kanssa. Toimenkuvaan kuuluu asiakkaiden tilanteiden ja palvelutarpeiden yksilöllinen arviointi, asiakassuunnitelmien laatiminen, verkostoyhteistyö, ohjaus- ja neuvontatyö sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen.

Itä-Vantaan suunnitelmallisen sosiaalityön aktiivisessa tiimissä työskentelee 6 sosiaalityöntekijää, 2 erityissosiaaliohjaajaa ja 7 sosiaaliohjaajaa sekä lähiesimiehenä johtava sosiaalityöntekijä.

Arvostamme kokemusta aikuissosiaalityöstä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.

Tehtävään on mahdollisuus saada rekrytointilisää.

Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää määräajaksi henkilöllä, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 12§) mukaisesti suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Kelpoisuusehto:  Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus.

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.

Työsuhteen tietoja:
Peruspalkka: 2994,33
Työaika: 38 t 15 min

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).