(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.9.2018

Tehtävän kuvaus


Tule töihin näköalapaikalle Helsinkiin!

Haemme sosiaalityöntekijää äitiyslomasijaisuuteen ajalle 18.10.2018 - 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Toimipisteemme sijaitsee Kallion virastotalossa hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Helsingissä sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä sosiaalityötä. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa oleville sosiaalityöntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita uudenlaisesta tavasta tehdä työtä.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Työryhmämme vastaa eteläisen ja keskisen Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun virka-ajan päivystystyöstä. Asiakasprosessit voivat kestää enintään kolme kuukautta. Helsingissä käytämme arvioinnissa yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä, perheneuvolan osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimissämme on hyvä työilmapiiri ja tukea saat myös työtovereiltasi. Samassa toimipisteessä työskentelee kaksi lastensuojelun avohuollon tiimiä sekä lastensuojelun perhetyöntekijöiden tiimi.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Työ sopii sinulle, jos pidät nopeatempoisesta, vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Tehtävässä tarvitset valmiutta ja halua kehittyä, sillä Helsingissä me haluamme kehittää työtämme koko ajan. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi tarvitset työssä hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa. Olisi hyvä, jos sinulla olisi kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Palvelutoiminnassamme asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Kallion virastotalossa on käytössäsi kuntosali ja henkilöstöruokala. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1524-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


kokemuksen työskentelystä lapsiperheiden kanssa, arviointityöstä ja Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen.