(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2018

Tehtävän kuvaus


Etsimme moniammatilliseen työyhteisöömme sosiaalityöntekijää vastaamaan asunnottomien asiakkaidemme sosiaalityöstä 1.11.2018 alkaen.

Hietaniemenkadun palvelukeskus on asunnottomille tarkoitettu ympärivuorokauden auki oleva palvelukeskus, jonka tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien helsinkiläisten asunnottomien elinolojen parantaminen. Hietaniemenkadun palvelukeskus tarjoaa reilulle sadalle asunnottomalle tilapäistä asumista, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ravinto- ja hygieniapalveluja.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien laatiminen, tilapäisen asumisen asumismaksun päätöksenteko ja seuranta sekä yksilöhuollon päätöksenteko, mm. sijoituspäätökset ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Sosiaalityöntekijä osallistuu tuetun asumisen ja palveluasumisen arviointi- ja sijoitustyöhön.

Hietaniemenkadun palvelukeskuksen kaksi sosiaalityöntekijää ovat osa moniammatillista työyhteisöä, johon kuuluu lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäreitä. Palvelukeskus on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa asiakkaan asiointi ei edellytä ajanvarausta. Sosiaalityöntekijän työ sisältää suunnitelmallisen sosiaalityön lisäksi matalan kynnyksen päivystystyötä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1534-18. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13).

Hakuasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Arvostamme hakijan aikaisempaa työkokemusta asunnottomien palveluissa.