(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.8.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme joukkoomme oma-aloitteista ja aktiivista sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 1.10.2018 alkaen.

Työntekijämme ovat gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä omaishoidon kotiavustajia. Kehitämme yhdessä gerontologista sosiaalityötä sekä vielä nuoren yksikkömme ja työntekijöidemme työnkuvaa. Keskeiset kehittämisalueet ovat:
- asuminen ja talous
- mielenterveys- ja päihdetyö
- parisuhde- ja perhetyö sekä kaltoinkohtelu
- osallisuuden edistäminen
- syrjäytymisen ehkäisy.

Asiakkaamme ohjautuvat yksikköömme asiakasohjausyksikön kautta, jossa tehdään palvelutarpeenarviot sekä arviot suunnitelmallisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarpeesta. Työskentelemme asiakkaan kotona ja asiakkaan mukana verkostotapaamisissa erilaisissa toimipaikoissa.

Suunnitelmallisen gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkaamme ovat iäkkäitä, pääosin 65 vuotta täyttäneitä, joiden kyky toimia on alentunut tai heillä on osallistumiseen, talouteen tai muuhun sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta. Tuemme asiakkaan kotona asumista erilaisin sosiaalityön ja -ohjauksen keinoin. Sosiaalityöntekijä työskentelee psykososiaalisella työotteella vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen asiakkaan kanssa laadittua palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palvelujen toteutumista ja etsii tarvittaessa muita tahoja mukaan verkostotyöhön. Sosiaalityöntekijä toimii erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä.


Tehtävässä tarvitset itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Toivomme, että sinulla on kykyä nähdä asioita uusin silmin ja intoa tehdä pitkäkestoista motivointi- ja tukemistyötä.

Tarjoamme ammattitaitoisen työryhmän tuen sekä vaihtelevan työtehtävän. Meillä saat kaupungin monipuoliset henkilöstöedut mm. ammattiasi tukevaa koulutusta ja työsuhdematkalippuedun. Tarvittaessa autamme työsuhdeasunnon hankkimisessa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1352-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


3045,35 e/kk