(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2018

Tehtävän kuvaus


Auroran sairaala muodostaa Helsingin kaupungin psykiatrisen sairaalahoidon keskuksen ja se on osa Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalveluja. Sairaalatoiminta jakautuu mielialahäiriö- ja akuuttilinjaan sekä psykoosilinjaan. Mielialahäiriö- ja akuuttilinjaan kuuluu akuuttiosastoja, mielialahäiriöosastoja, akuuttipäiväosasto ja liikkuvaa avohoitoa. Psykoosilinjaan kuuluu akuutti- ja kuntoutusosastoja sekä tehostettua liikkuvaa avohoito.

Haemme sijaista Auroran sairaalan sosiaalityöntekijän tehtäviin ajalle 3.9.18 - 3.2.19.

Sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisessa työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtävissä keskeistä on asiakkaan tukeminen arjessa selviytymiseen, ohjaus ja neuvonta sekä palvelujen koordinointi sairaalassaolon aikana.

Työhön sisältyy myös sosiaalityön kehittämistä, palvelutarpeen arviointia ja sosiaalityön suunnitelmien laatimista sekä ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättämistä.

Toivomme sinulta innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta sekä kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen tiimityöhön. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.

Haastattelut pidetään viikolla 35.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


3045,37