(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2018

Tehtävän kuvaus


Sinä sosiaalityön asiantuntija, tarjolla on tulevaisuuden työtä ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi!

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas -ja palveluohjauksen toimintamallia. Aloitimme keskitetyn asiakasohjaustoiminnan 1.2.2018. HelppiSenioriin on keskitetty seuraavat toiminnot:

. ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus
. laaja-alainen palvelutarpeen arviointi
. palveluohjaus
. palvelujen järjestäminen
. päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työsi kohdentuu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työssäsi sinua tukee kuusi sosiaalityöntekijäkollegaa sekä koko moniammatillinen tiimimme, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, kotihoidon ohjaaja sekä asiakasohjausyksikön esimies.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta sekä kykyä oppia uutta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.helsinkirekry.fi.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Haastattelussa sinulla on mahdollisuus tavata ja haastatella tulevia työkavereitasi.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1420-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


kokemuksen ikääntyneiden palveluntarpeenarvioinnista, gerontologisen ja sosiaaligerontologisen osaamisen, Helsingin vanhuspalvelujen palvelurakenteen ja hoitoketjujen hahmottamisen sekä palveluyksiköiden tuntemuksen.