(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan vammaisten sosiaalityön eteläiseen toimipisteeseen. Tehtävä alkaa 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien laatimista ja päätösten tekemistä eri lakien perusteella. Lisäksi työ sisältää ohjausta ja neuvontaa. Sosiaalityöntekijä työskentelee usein yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja yhteistyökumppanien kanssa. Viran tehtävät painottuvat tällä hetkellä vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämiseen.

Lähitiimissä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Toimipisteessämme työskentelee myös muita sosiaalityöntekijöitä, toimistosihteereitä ja mm. kuljetuspalvelun ja omaishoidon tuen sosiaaliohjaajia. Kaikkiaan toimipisteessämme työskentelee liki 30 erilaista vammaistyön ammattilasta.

Työ on osittain liikkuvaa. Meillä on liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet, kuten älypuhelin ja kannettava tietokone etäyhteyksin. Etätyön tekeminen on sovitusti mahdollista. Kannustamme osallistumaan koulutuksiin ja oman työn kehittämiseen.

Haemme innostunutta ja asiakastyöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, perehdytyksen sekä osaavat ja mukavat työkaverit, joilta voi aina kysyä. Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja henkilöstöetuja.

Työpaikka sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä ja erinomaisten kaupallisten palvelujen äärellä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1362-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta asiakastyöhön. Emme edellytä aikaisempaa kokemusta vammaistyöstä, mutta luemme sen eduksi.