(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää idän aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityön 1-tiimiin 16-29-vuotiaiden, nuorten aikuisten kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Virka on vakinainenja työ alkaa 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijät työskentelevät niiden 16-29-vuotiaiden nuorten kanssa, joiden arvioidaan hyötyvän suunnitelmallisesta työskentelystä ja jotka tarvitsevat erityistä tukea. Arvioivaa ja suunnitelmallista työtä tehdään nuoria tapaamalla ja valmistelemalla yhdessä palvelutarpeen arvio ja tarvittaessa sosiaalityön suunnitelma. Työhön kuuluu myös muutosta tukevien verkostojen luomista sekä toimeentulotukityö harkinnanvaraisen ja ehkäisevän tuen päätösten muodossa.

Ennalta ehkäisevällä, aktivoivalla ja kuntouttavalla työotteella on keskeinen sija työskentelyssämme. Nuorten sosiaalityötä tehdään tiiviissä yhteistyössä lukuisten eri viranomaistahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Idän nuorten sosiaalityön tiimissä on neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Nuorten sosiaalityössä olemme vahvasti työhön sitoutuneita. Työyhteisössämme on hyvä ilmapiiri, jossa on tilaa yksilöllisyydelle, ja jossa autamme toinen toistamme ja teemme tarvittaessa työparityötä. Työpaikka sijaitsee Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus Albatrossissa.

Tarjoamme sinulle kaupungin hyvät työsuhde-edut, mm. työsuhdematkalippuedun ja ammattiasi tukevaa koulutusta. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1291-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön.