(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin perheneuvola tarjoaa helsinkiläisille lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa sekä siihen liittyvää palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa erityisen tuen sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi työryhmässä työskentelee psykologeja sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Työntekijöitä kaikkiaan on n. 80, kuudessa alueellisessa työryhmässä, joiden lähiesimies on johtava sosiaalityöntekijä tai johtava psykologi. Mikäli oma lähiesimies on johtava psykologi, ammatillista tukea sosiaalityöntekijälle tarjoaa rinnakkaistyöryhmän johtava sosiaalityöntekijä. Perheneuvolatoiminnan kokonaisuutta johtaa perheneuvolan päällikkö.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävä:

1. Lakisääteinen kasvatus-ja perheneuvonnan sosiaalityö
- 0-17 vuotiaan lapsen tai nuoren sekä heidän perheidensä tukeminen perhettä kohdanneeseen kriisiin, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä moniammatillisen työskentelyn ja verkostotyön avulla
- vanhemmuuden sekä perheen vuorovaikutussuhteiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntouttaminen psykoterapeuttisin sosiaalityön menetelmin

2. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio
Toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana sosiaalihuoltolain mukaisessa palvelutarpeen arvioinnissa työparin kanssa tai moniammatillisen tiimin jäsenenä.

3. Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen sosiaalityö
Toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaana olevan erityisen tuen tarpeisen lapsen vastuusosiaalityöntekijänä. Laatii lapsen ja hänen perheensä toimintakykyä edistävän sosiaalityön suunnitelman, tekee suunnitelman edellyttämät päätökset, seuraa suunnitelman toteutusta ja arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä verkoston muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi koordinoi lapsen ja perheen tarvitsemia muita sosiaalipalveluja.

4. Työn kehittäminen
Toimii perheneuvolan moniammatillisen tiimin jäsenenä ja työparina oman ammattialansa edustajana ja menetelmillä sekä osallistuu perheneuvola- ja yhteistyökumppanien palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Ylläpitää ja kehittää osaamistaan seuraamalla oman alansa tieteellistä kehitystä, osallistuu työnohjaukseen, kouluttautuu jatkuvasti ja hankkii erilaista menetelmäosaamista asiakaskunnan ja yhteiskunnallisten muuttuvien tilanteiden mukaisesti.

5. Rakenteellinen sosiaalityö
Asiakastyön kokemusten ja havaintojen sosiaalinen raportointi ja yhteiskunnan muutoksiin reagoiminen asiakastyön kannalta

Virka on avoinna 1.9.2018 alkaen. Tehtävän aloitusaika sopimuksen mukaan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1175-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia moniammatillisessa tiimissä ja työparina.