(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin perheneuvola tarjoaa helsinkiläisille lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa sekä siihen liittyvää palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa erityisen tuen sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi työryhmässä työskentelee psykologeja sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Työntekijöitä on kaikkiaan n. 80, heistä 4 palvelee ruotisinkielisiä asiakkaita koko kaupungissa. Tämä työryhmä toimii etelän suomenkielisen työryhmän yhteydessä.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävät:
1. Asiakastyö
- kasvatus- ja perheneuvonnan psykososiaalisen tuen sosiaalityö 0-17-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä kanssa (perheen kriisit, lapsen kasvu ja kehitys, vanhemmuus, perheen vuorovaikutussuhteet)
- palvelutarpeen arviointi vastuutyöntekijänä, työparina sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä
- kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaana olevan erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen vastuusosiaalityö
2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
- asiantuntija-apu ja moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana
3. Rakenteellinen sosiaalityö
- asiakastyön kokemusten ja havaintojen sosiaalinen raportointi
- yhteiskunnan muutoksiin reagoiminen asiakastyön kannalta.

Virka on avoinna 1.9.2018 alkaen, tehtävän aloitusaika sopimuksen mukaan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1240-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia moniammatillisessa tiimissä ja työparina.