(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.8.2018

Tehtävän kuvaus


Idän aikuissosiaalityö 3 -tiimissä on avoinna määräaikainen Leipäjonon sosiaalityöntekijän toimi ajalle 1.10.18-31.3.19, joka voi mahdollisesti jatkua.

Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, yhdyskuntatyöntekijä, kaksi Leipäjonon sosiaalialan ammattilaista ja johtava sosiaalityöntekijä. Toimipiste sijaitsee Myllypuron terveysaseman yhteydessä metroaseman vieressä hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Työhösi kuuluu etsivä ja jalkautuva työ Leipäjonossa asioivien ihmisten parissa sekä laaja-alainen ja monipuolinen neuvonta ja ohjaus liittyen sosiaalipalvelu- ja etuusjärjestelmiin sekä asumiseen, elämänhallintaan, työllistymiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Työhön kuuluu myös palvelutarpeen ja elämäntilanteen kartoitusta matalalla kynnyksellä sekä viranomaisasioinnissa avustamista ja tukemista.

Toimistotapaamisten ja kotikäyntien lisäksi työ sisältää viranomais- ja verkostotyötä. Yhteistyötä tehdään ruokajakoa järjestävien tahojen lisäksi eri viranomaisverkostoissa sekä paikallisten toimijoiden ja kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Työhösi kuuluu myös sosiaalinen raportointi.

Tarjoamme liukuvan työajan ja mahdollisuuden etätyöhön, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työnkuvaa ja tiimityötä. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta. Lisäksi tiimillä on työnohjausta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1329-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta, asiakaslähtöistä työorientaatiota, tiimi- ja parityötaitoja sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.