(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää erityisen tuen sosiaalityöntekijän vakinaiseen virkaan 3.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka sijoittuu lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikköön, Kivikon työryhmään, sijaintina Itäkadun perhekeskus Itäkeskuksessa. Palvelualueemme on Itä-Helsingin Mellunkylä, alueina ovat Kivikko, Kurkimäki, Kontula, Mellunmäki ja Vesala. Perhekeskuksemme kokoaa samaan taloon lasten ja perheiden palveluja, ehkäisevistä palveluista erityispalveluihin.

Sosiaalihuoltolain mukaista erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Lapsi voi tarvita erityistä tukea myös sen vuoksi, että kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai hän itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Haettavassa tehtävässä erityisen tuen sosiaalityön tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun omien voimavarojen vahvistumiseksi. Erityisen tuen sosiaalityötä kehitetään parhaillaan ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä.

Tehtävässä toimit erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä ja teet pitkäkestoista, suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä perheiden kanssa. Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta sekä tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioimisesta.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä työskennellään itsenäisesti, työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Työtäsi tukevat lähiesimies ja kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Erityisen tuen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä aloittaa työt 30.7.2018. Helsingissä saat työhön tarvittavaa tukea myös juridisista palveluista.

Itäkadun perhekeskuksessa asiakkaita tavataan tapaamishuoneissa ja työntekijöille on oma taustatyötila. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus työntekijöiden tapaamisiin perheiden tarpeiden mukaan myös virka-ajan ulkopuolella. Joustava työaika tukee työn suunnittelua sekä työssä jaksamista.

Tarjoamme kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun ja autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Helsingin lastensuojeluun ja uusiin työnantajasivuihimme pääset tutustumaan tarkemmin ilmoituksen kohdasta "linkki lisätietoihin".

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1254-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Valmiutta moniammatilliseen yhteistyöhön ja työn kehittämiseen sekä hyviä vuorovaikutuksen ja dokumentoinnin taitoja.