(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2018

Tehtävän kuvaus


Haartmanin sairaalassa on avoinna sosiaalityöntekijän vakinainen toimi 1.9.2018 alkaen.

Päivystyssairaalassa hoitoajat ovat lyhyitä. Sosiaalityön tehtävät ajoittuvat päivystyksen muun työn mukaisesti. Työ sisältää potilaan yksilöllisen tilannekartoituksen, terveyssosiaalityön, sosiaalivakuutuksen- ja sosiaalihuollon palveluntarpeen arvion tapauskohtaisesti, palvelujen järjestämisen, ohjauksen ja neuvonnan.
Sosiaalityö on monialaista, moniammatillista yhteistyötä sairaalassa ja sen ulkopuolisten verkostojen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on taata asiakkaalle oikea-aikaiset ja riittävät palvelut.

Haemme avoinna olevaan toimeen, sopivaa, monipuolisen kokemuksen sosiaalityöstä omaavaa työntekijää.

Haastattelut pyritään pitämään elokuussa viikoilla 33 - 34.


Pätevien hakijoiden puuttuessa, voidaan toimeen palkata vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän sijaisuusehdot täyttävä hakija.

Osa Haartmanin sosiaalityön vakansseista tullaan siirtämään vuoden 2019 alussa tapahtuvan Hyks-Helsinki integraation myötä Hyks:n terveyssosiaalityöhön. Avoinna oleva toimi siirtyy Hyks:iin 1/-19 ja samalla toimi Haartmanista Malmin päivystykseen.
Syksyn 2018 ajan Päivystysten sosiaalityön yksikköön kuuluvat vielä koko Haartmanin ja Malmin päivystyksen sosiaalityöntekijät ja yksikkö on organisatorisesti sosiaali- ja kriisipäivystyksen alainen.

Kaupunki tarjoaa työntekijöilleen hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet.
Haartmanin sairaala on savuton sairaala.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


3002,07 e/kk