(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä vammaissosiaalityö (nuoret)
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2020


Sosiaalityön tosiosaaja: Tule meille nuorten vammaisten sosiaalityöntekijäksi!

Moniammatillisessa tiimissämme on neljä sosiaalityöntekijää ja kaksi ohjaajaa.
Työmme painottuu nuoruuden ajan palvelujen tarpeen kartoittamiseen ja yksilöllisten palvelujen myöntämiseen. Jokaisella nuorella on oman näköinen elämänpolku, meidän tehtävämme on tukea häntä sillä polulla. Vammaisen nuoren tarpeet eivät juuri eroa terveen nuoren tarpeista. Samoja polkuja kuljetaan.

Nuori on sosiaalityön keskiössä: tuemme hänen itsenäistymistään ja aikuistumistaan, olet avainasemassa hänen asiakkuusprosessinsa hallinnassa. Työtä teemme aktiivisesti nuoren läheisverkoston kanssa. Meillä on käytettävissä moniammatillinen osaaminen, kuten toimintaterapeutti, juristi, lääkäri ja sairaanhoitaja. Työ perustuu vammaispalvelu-ja sosiaalihuoltolakien soveltamiseen.

Vammaissosiaalityö nuorten parissa on monipuolista, joten saat käyttää osaamistasi laaja-alaisesti. Kiitosta saamme onnistuneesta asiakastyöstä. Työtämme teemme lean-ajattelun mukaisesti ja tavoitteenamme on pitää viranomaisprosessit sujuvina. Vahvuutemme on sosiaalityön osaaminen, painopisteenä verkostotyön kehittäminen.

Esimiestyö on resursoitu hyvin. Esimiehemme ovat vahvasti läsnä asiakastyön arjessa. Työyhteisössämme keskeisenä arvona on työntekijöiden työhyvinvointi, sitä tuemme yhteisöllisillä tempauksilla - Espoon kaupungin tarjoamien työsuhde-etujen lisänä. Espoon kaupunki tarjoaa mm. HSL:n matkalippuun työsuhde-etuuden, 100 ilmaista uimahallikertaa vuodessa sekä Eazybreak-kulttuuri/sporttipassin. Jos olet muuttamassa Espooseen, avustamme asunnon hankinnassa.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.