(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Työkykyselvitys (9 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2019

Tehtävän kuvaus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja - ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat työkykyselvitys, kuntoutusohjaus, kuntouttava työtoiminta, Avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Haemme sosiaalityöntekijöitä 1.1.2020 alkaen työkykyselvitys-yksikköön vakituisiin virkasuhteisiin. Työkykyselvityksessä toteutetaan toiminnallinen muutos 1.1.2020, josta alkaen sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä työskentelevät viroissa. Tässä tehtävässä pääset aidosti kehittämään ja luomaan uutta!

Työkykyselvityksen perustehtävänä on selvittää ja arvioida työkykyselvitykseen lähetettyjen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, sairauspäivärahan, kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuuksia sekä auttaa asiakkaita em. etuuksien hakemisessa ja tarvittaessa valitusmenettelyssä. Sosiaalityöntekijänä toimit sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä työkykyselvityksen asiakkaille. Tehtäviisi kuuluu työkykyselvitykseen liittyvän sosiaalisen selvityksen laatiminen ja yksilöhuollon päätöksentekoa (mm. täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki).

Työkykyselvityksessä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri, vahtimestari, 2 projektikoordinaattoria Työkyky käyttöön -hankkeessa ja 1.1.2020 alkaen etuuskäsittelijä. Lisäksi yksikössä työskentelee työ- ja toimintakyvyn arviointiin erikoistuneita ostopalvelusopimuksella toimivia erikoislääkäreitä ja neuropsykologeja. Työskentely perustuu moniammatilliseen ja -alaiseen yhteistyöhön.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työkykyselvityksen asiakasprosessia, liukuvan työajan, mahdollisuuden etätyöhön ja Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valittujen on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Edellytämme innostusta työkykyselvitysprosessin ja pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten palveluiden kehittämiseen, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyötaitoja, valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn monitoimijaisissa verkostoissa.

Luemme eduksi kokemuksen aikuissosiaalityöstä ja/tai terveyssosiaalityöstä, kuntoutuspalveluiden, sosiaaliturvan ja Helsingin terveys- ja sosiaalipalvelujen tuntemuksen.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-144-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen, p. 050 402 0288, henna.niiranen@hel.fi