(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, systeeminen lastensuojelun tiimi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Itä-Vantaan lastensuojelu

Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 10.06.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Oletko kiinnostunut lastensuojelun kehittämisestä? Vantaan lastensuojelun systeeminen tiimi etsii joukkoonsa innostunutta ammattilaista!

Vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta, yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Työ on monipuolista ja vaativaa asiantuntijatyötä, jossa korostuvat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työ sisältää paljon verkostotyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjoamme sinulle vastuullisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, johon sisältyy laadukas perehdytys lähiesimieheltä, tiimiltä ja koko työyhteisöltä. Tiimeillä on säännöllinen työnohjaus. 

Tiimiin kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, erityissosiaaliohjaaja ja perheterapeutti. Tiimi palvelee tällä hetkellä koko Vantaan lastensuojelun avohuoltoa. Toimitilat sijaitsevat Vantaan Koivukylässä, hyvien juna- ja bussiyhteyksien päässä. 

Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm. oma työhuone, kannettava tietokone, älypuhelin, lakimiesyksikön tuki sekä asiantunteva ja huumorintajuinen työyhteisö. Vantaan kaupunki tukee työmatkojasi työsuhdematkalipulla ja tarjoaa monipuolista koulutusta osaamisesi syventämiseksi!

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kyky pari- ja tiimityöhön sekä reflektiiviseen työskentelyotteeseen on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta.

Olemme aktiivisia sosiaalisessa mediassa @vantaanlastensuojelu. Jos haluat tietää lisää työmme arjesta, seuraa Facebookissa Lastensuojelun erityissosiaaliohjaaja Annaa.

Vantaan lastensuojelun tulosyksikkö koostuu avo- ja sijaishuollon sosiaalityön yksiköistä, lastensuojelun tukiyksiköstä, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksesta, Lasten ja nuorten vastaanottoyksiköstä sekä Kuntouttavan sijaishuollon yksiköstä. Lisäksi lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä vastaa oma työryhmänsä Tikkurilassa. Palvelutarpeen arviot, joiden yhteydessä arvioidaan myös lastensuojelun tarvetta, tehdään Aikuissosiaalityön tulosyksikköön kuuluvassa Uusien asiakkaiden yksikössä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus enintään kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3349,97 euroa/kk + rekrytointilisä 150 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies, Pukkio Saana
P. 040 8289545
saana.pukkio@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.