(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, sosiaali- ja kriisipäivystys, vakinainen virka
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.2.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Sosiaali- ja kriisipäivystys

Vernissakatu 8 A, 6. krs., 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.04.2019 tai sopimuksen mukaan -


Haemme sosiaalityöntekijää Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen vakinaiseen virkaan. Työ on kolmivuorotyötä.

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävänä on sosiaalipäivystyksen, akuutin kriisityön sekä traumaattisten tilanteiden ja suuronnettomuuksien jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen vantaalaisille ja Vantaalla oleskeleville henkilöille. Näiden tehtäväkokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt yksikön terveydenhuoltolain 38 §:n mukaiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi psykososiaalisen tuen osalta. Yksikkö palvelee asiakkaita ja yhteistyötahoja ympärivuorokautisesti.

Yksikössämme on tällä hetkellä 24 työntekijää: sosiaalityöntekijöitä, kriisityöntekijöitä, poliisin sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, johtava kriisityöntekijä, valtakunnallisen valmiuden koordinaattori, toimistosihteeri sekä esimiehenä toimiva päällikkö. Työyhteisömme on huumorintajuinen, osaava ja kehittämismyönteinen. Yksikkömme sijaitsee Tikkurilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Vantaan malli on olla rohkea ja aktiivinen. Arvoina ovat myös avoimuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Työ on monipuolista, mielenkiintoista ja alati kehittyvää.

Sosiaalityöntekijän työparina toimii kriisityöntekijä. Asiakastyötä tehdään puhelimitse ja asiakastapaamisilla vaihtuvissa paikoissa ja tilanteissa. Sosiaalityöntekijä on sosiaalityön asiantuntija ja tekee lainsäädännön edellyttämät päätökset, kuten päätökset lasten kiireellisistä sijoituksista. Sosiaalityöntekijä tekee myös kriisityötä. Työmme on aktiivityötä ja vuorossa on vähintään kaksi työntekijää. Työnantaja järjestää ryhmätyönohjausta sekä mahdollisuuden yksilötyönohjaukseen.

Työssä keskeistä on välittömän avuntarpeen arviointi ja tarvittavan palvelun järjestäminen asiakkaalle. Pelastustoimi, poliisi ja ensihoito sekä hätäkeskus ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kunnan muiden palvelujen kanssa.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää sosiaalilainsäädännön hyvää tuntemusta ja laaja-alaista sosiaalityön työkokemusta. Odotamme hakijalta empaattista ja aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä hyvää paineensietokykyä sekä joustavuutta.

Huomioimme vain lain mukaiset sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Vantaan kaupunki maksaa 30.6.2020 saakka 150e / kk rekrytointilisää perhepalvelujen sosiaalityöntekijöille.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: B-ajokorttia, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, kykyä asioida asiakastyössä englanniksi.

Luemme eduksi: Muun kielitaidon (erityisesti ruotsin kieli).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan, 3-vuorotyö


Yhteystiedot:
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö
Voutilainen Reetta
p. 040-5696090, reetta.voutilainen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe, 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.