(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.8.2019

Sosiaalityöntekijä, sijaisuus

Työavain 2-491-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 30.08.2019 kello 15:45
Espoon Maahanmuuttajapalvelut , Pyyntitie 3 02230 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aikuisten sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon Maahanmuuttajapalveluissa on avoinna sosiaalityöntekijän määräaikainen virkavapaan sijaisuus ajalla 2.9.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2019 saakka. Virkasuhde sijoittuu maahanmuuttajapalveluiden jälkihuoltoon. Espoon maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Maahanmuuttajapalveluissa tehdään moniammatillista kotouttamistyötä Espooseen muuttavien uusien pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa. Yksikössämme toimii neljä sosiaalityön tiimiä: Päivystyksen ja palveluneuvonnan tiimi, nuorten tiimi, aikuisten ja lapsiperheiden tiimi sekä yksin ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina maahan tulleiden alaikäisten sosiaalityön tiimi. Etsimme nyt sosiaalityöntekijää alaikäisten sosiaalityön tiimiin sijoittuvaan jälkihuollon palveluun. Edellytyksenä tehtävän täyttämiselle on kaupunginjohtajan myöntämä täyttölupa. Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon asiakkaina ovat alaikäisinä turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet 18-20 -vuotiaat nuoret. Tehtävänä on näiden asiakkaiden lastensuojelulain jälkihuoltoon rinnastettavat tukitoimet. Jälkihuollon tiimissä työskentelee 4 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat ensisijaisesti asiakastapaamiset, palvelutarpeen arvioinnit, asiakassuunnitelmien laatiminen ja seuraaminen ja niiden toteutumisesta vastaaminen. Sosiaalityöntekijän työaluetta ovat myös asiakkaiden kotoutumisen ja itsenäistymisen tukeminen, työskentely kriisitilanteessa olevien asiakkaiden kanssa, asumisen ongelmat, ryhmämuotoinen sosiaalityö ja sen suunnittelu, sekä asumisen tukipalvelujen tarpeen arviointi ja suunnittelu. Työhön sisältyy paljon työparityöskentelyä yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa sekä verkostotyötä. Työhön sisältyy myös paljon yhteistyötä tukiasumispalveluja tarjoavien yksiköiden ja jälkihuollon palveluja tuottavien palveluntarjoajien kanssa. Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon asiakasprosessista, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, valmiuksia sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Arvostamme kokemusta nuorten maahanmuuttajien parissa tehtävästä sosiaalityöstä, laajaa palveluverkoston tuntemusta sekä kiinnostusta sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3350,00 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min / viikko


Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam
046 877 1918
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Palvelupäällikkö Henna Leppämäki
etunimi.sukuniemi@espoo.fi