(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, sijaisuus, Maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.10.2020

Etsimme innokasta ja motivoitunutta sosiaalityöntekijää kotouttamistyön asiantuntijaksi työyhteisöömme Espooseen. Espoo on kokenut toimija kotouttamistyön kentällä Suomessa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää erityisosaamistamme laadukkaiden kotouttamispalveluiden ylläpitämiseksi.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä on turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Nyt meillä on auki sosiaalityöntekijän sijaisuus Nuorten tiimin (alle 30-vuotiaat asiakkaat) lapsiperheiden tiimissä, jonka tehtävänä on lapsiperheiden vastaanoton järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen. Nuorten tiimi on yksi viidestä sosiaalityön tiimeistämme.

Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja mukavan työyhteisön.
Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta ja taloudellisesta tukemisesta. Erityisesti sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, asiakassuunnitelmat sekä vastuu asiakasprosessin kokonaisuudesta, monialainen verkostotyö ja sen koordinointi, kulttuurisensitiivinen asiakastyö sekä työskentely kriisitilanteissa.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sijaispätevät hakijat.

Haastattelut pidetään etänä Teamsin välityksellä, alustavat ajat haastatteluille ovat to 29.10. klo 12-15 sekä pe 30.10. klo 12-14.

Työpaikan nimi: Maahanmuuttajapalvelut, Pyyntitie 3, 02230 Espoo
Työaika: 37h 45min / viikko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon asiakasprosessista, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, valmiuksia sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Arvostamme kokemusta kotouttamistyöstä sekä ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laaja palveluverkoston tuntemusta sekä kiinnostusta sosiaalityön ja sen menetelmien ammatilliseen kehittämiseen.

Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät, skype). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen.