Sosiaalityöntekijä, Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 21.4.2021

Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa neuvotaan, palveluohjataan ja tehdään palvelutarpeen arvioinnit sekä palveluihin liittyvät päätökset espoolaisille ikääntyneille. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Sosiaalityöntekijät kuuluvat yksikössä Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -tiimiin ja tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 10 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja hoitokoordinaattori.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa painottuu pääasiassa kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen sosiaalityön keinoin. Asumisen palveluohjauksen tiimissä huolehditaan myös virka-aikaisesta kriisitilanteiden hoitamisesta sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan alueellisen kotona tehtävän työn lisäksi pitkäaikaishoidon asumisyksiköiden asukkaiden sosiaalityöhön sekä Espoon sairaalan osastoille. Nyt valittavan henkilön työ tulee sisältämään ainakin alueellista kotona tehtävää työtä, tarkempi määrittely työn aloituksen yhteydessä.

Osana tiimiämme sosiaalityöntekijän on mahdollista tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten ikäihmisten parissa.


Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, Karvasmäentie 6, 02740 Espoo.

Työaika: 37 h 45 min / vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme kokemusta monialaisesta tiimityöstä sekä kehittämismyönteisyyttä.


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot