(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityön yksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Perhesosiaalityön yksikkö

Vernissakatu 6,01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 08.06.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme sosiaalityöntekijää Aikuisten ja perheiden suunnitelmallisen sosiaalityön, Perhesosiaalityön yksikköön, vakinaiseen virkaan 8.6.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vantaalla vahvistetaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalihuollon palveluja. Perhesosiaalityön yksikköön kuuluu seitsemän sosiaalityöntekijää, kuusi erityissosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaaliohjaajaa sekä kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää. Tiimin tehtävänä on palvella erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä.

Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Olemme mukana SIB Vantaa toiminnassa. Toiminnan pohjana on SOS-lapsikyläsäätiön kehittämä Perhekumppani –malli.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn .

Mitä tarjoamme sinulle?

  • Työntekoamme on tukemassa muutosvalmennus sekä säännölliset työnohjaukset
  • Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä
  • Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm.  kannettava tietokone, älypuhelin ja lakimiesyksikön tuki
  • Vantaan kaupunki tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja ja tukee työmatkoja työmatkaseteleillä

Toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata korkeintaan vuoden määräaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on suoritettuna laissa määritelty riittävä määrä sosiaalityön opintoja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3404,42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies
Ryhänen Minna
040-5183488
minna.ryhanen@vantaa.fi
Tavoitettavissa parhaiten sähköpostitse

Johtava sosiaalityöntekijä
Ann-Britt Knoblock
annbritt.knoblock@vantaa.fi
040-1834254

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.