(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityön yksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.12.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Perhesosiaalityön yksikkö

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 24.01.2020 - 


Haemme sosiaalityöntekijää Aikuisten ja perheiden suunnitelmallisen sosiaalityön, Perhesosiaalityön yksikköön, vakinaiseen virkaan 13.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vantaalla vahvistetaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalihuollon palveluja. Perhesosiaalityön yksikköön kuuluu seitsemän sosiaalityöntekijää, kaksi erityissosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin tehtävänä on palvella erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä. 

Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Käy tutustumassa meihin YouTubessa!

Työntekoamme on tukemassa muutosvalmennus sekä säännölliset työnohjaukset. Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä. Lisäksi Vantaan kaupunki tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata korkeintaan vuoden määräaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on suoritettuna laissa määritelty riittävä määrä sosiaalityön opintoja.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn . 

Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm. oma työhuone, kannettava tietokone, älypuhelin ja lakimiesyksikön tuki. Vantaan kaupunki tukee työmatkojasi työsuhdematkalipulla. Otimme käyttöön Apotti- asiakastietojärjestelmän toukokuussa 2019.

Olemme mukana SIB Vantaa toiminnassa. Toiminnan pohjana on SOS-lapsikyläsäätiön kehittämä Perhekumppani –malli.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3404,42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies
Ryhänen Minna
040-5183488
minna.ryhanen@vantaa.fi
Tavoitettavissa parhaiten sähköpostitse

Johtava sosiaalityöntekijä
Ann-Britt Knoblock
annbritt.knoblock@vantaa.fi
040-1834254

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.