(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityön yksikkö, 2 paikkaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Perhesosiaalityön yksikkö

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 29.05.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Haluatko olla mukana kehittämässä uutta Perhesosiaalityön yksikköä? Tässä on tilaisuutesi!

Haemme kahta sosiaalityöntekijää vakinaisiin virkoihin uuteen Perhesosiaalityön yksikköön 29.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toisen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu osaksi Verkostokoordinaattorin tehtävät.

Vantaalla vahvistetaan ja kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalihuollon palveluja. Erityisen tuen sosiaalityöhön tulee yhteensä yhdeksän sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin tehtävänä on palvella erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä. Uusi toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä ja sinulla on mahdollisuus olla mukana sitä kehittämässä. Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhdessä tukea haluavien perheiden kanssa. 

Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu. Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen kokonaisuutta. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi mm. oma työhuone, kannettava tietokone, älypuhelin ja lakimiesyksikön tuki. Työntekoamme on tukemassa muutosvalmennus sekä säännölliset työnohjaukset. Tiimillä on vuosittain työnkehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä. Lisäksi Vantaan kaupunki tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja.

Tutustu meihin!

Olemme mukana SIB Vantaa toiminnassa. Toiminnan pohjana on SOS-lapsikyläsäätiön kehittämä Perhekumppani –malli. 

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata korkeintaan vuoden määräaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on suoritettuna laissa määritelty riittävä määrä sosiaalityön opintoja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus).

Luemme eduksi: 

  • reipasta ja aloitteellista työotetta
  • hyviä vuorovaikutustaitoja
  • verkostotyön taitoja
  • hyvää kirjallista ilmaisukykyä
  • valmiutta itsenäiseen työskentelyyn

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3154,42+150 eur/kk + rekrylisä 150 euroa/kk 30.6.2020 asti, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Vs. sosiaalityön esimies, Knoblock Ann-Britt
P. 040-5183488
annbritt.knoblock@vantaa.fi

Sanna Vaaltola
P. sanna.vaaltola@vantaa.fi

Päivi Reinikainen
paivi.renikainen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.