(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityö, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2019

Sosiaalityöntekijä, Perhesosiaalityö, 2 tehtävää

Työavain 2-286-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 03.05.2019
Hakuaika päättyy 13.05.2019 kello 15:45
Perhesosiaalityö , Kamreerintie 7 ja Pihatörmä 1 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon perhesosiaalityön erityisen tuen sosiaalityön tiimi kasvaa kahden uuden vakanssin myötä. Haemme kahta sosiaalityöntekijää uusiin vakituisiin virkasuhteisiin toukokuusta alkaen tai sopimuksen mukaan. Toinen viroista sijoittuu Etelän (Pihatörmä 1 A) ja toinen Pohjoisen toimipisteeseen (Kamreerintie 7). Perhesosiaalityö tarjoaa tukea espoolaisille lapsiperheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on hankaloitunut. Perheellä voi olla esimerkiksi puutteita arkirutiinien hallinnassa, elämänhallinnassa tai vaikeuksia elämän muutos- tai kriisitilanteissa. Perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Perheen kanssa työskennellään tavoitteellisesti ja heille järjestetään tarvittaessa lastenhoitoapua, kodinhoidollista apua, sekä perhetyötä vanhemmuuden tueksi ja tavoitteellista muutostyötä elämänhallinnan parantamiseksi. Teemme tiiviisti yhteistyötä perheiden verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Sosiaalityöntekijän työ pitää sisällään neuvontaa ja ohjausta, perheen tilanteen ensiarviointia, palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista työskentelyä. Toimit omatyöntekijänä erityisen tuen tarpeessa oleville espoolaisille lapsiperheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Teet lasta ja perhettä koskevia sosiaalihuollon palveluihin liittyviä päätöksiä ja työskentelet tavoitteellisesti erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden kanssa. Työote on kokonaisvaltaista, koko perhettä huomioivaa, ennaltaehkäisevää ja hyvää arkea turvaavaa. Työ tapahtuu ensisijaisesti perheen kotona tai muussa perheen arkiympäristössä ja toissijaisesti toimistolla. Kehitämme yhdessä vammaispalvelujen kanssa vammaisten lasten perheiden sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä ja palveluja. Tämä on keskeinen osa-alue haettavana olevissa tehtävissä. Työnantajana Espoo tarjoaa työmatkasetelin, liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä monialaisissa verkostoissa

Arvostamme aikaisempaa kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävästä ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä kokemusta vammaisten lasten perheiden kanssa työskentelystä ruotsin ja englannin kielen taitoa


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3326,25€/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 t 15 min/viikkoLisätietoja tehtävästä
johtava sosiaalityöntekijä Emmi Kankaanmäki
043 827 3282

perhesosiaalityön päällikkö Anu Rämö
046 877 2979