(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, perhepalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimi, Vantaa

Vernissakatu 8 c, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 28.01.2019 tai sopimuksen mukaan -

Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, erityissosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä. Työtehtäviin kuuluu lastensuojeluilmoitusten vastaanotto, ohjauksen ja neuvonnan antaminen sekä viranomaisille että kuntalaisille ja kiireellinen lastensuojelutyö. Päivystystyötä tehdään sekä puhelimitse että toimiston ulkopuolella kotikäynneillä ja muissa toimipisteissä. Työpiste sijaitsee Tikkurilassa, aivan aseman vieressä. Työryhmässä on päivystystyöhön motivoitunut ja osaava sosiaalityöntekijöiden joukko.

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, johon sisältyy perehdytys lähiesimieheltä ja tiimiltä sekä muilta lastensuojelun toimijoilta. Työn tukena on lakimieskonsultaatio ja säännöllinen työnohjaus. Vantaan kaupunki tarjoaa monipuolista koulutusta osaamisesi syventämiseksi.

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön. Työtehtävien hoitamisessa on hyödyksi kyky nopeaan päätöksentekoon ja hyvä paineensietokyky.

Huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Tuemme opiskelijoita opintojen loppuun saattamisessa. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus enintään kolmen kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme rekrytointilisän 150 e/kk.

Vantaan lastensuojelun tulosyksikkö koostuu avo- ja sijaishuollon sosiaalityön yksiköistä, lastensuojelun tukiyksiköstä, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksesta sekä kahdesta lastensuojelulaitoksesta. Lastensuojelun virka-aikaisesta päivystyksestä vastaa oma työryhmänsä Tikkurilassa. Palvelutarpeen arviot, joiden yhteydessä arvioidaan myös lastensuojelun tarvetta, tehdään Aikuissosiaalityön tulosyksikköön kuuluvassa Uusien asiakkaiden yksikössä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Luemme eduksi: Luemme eduksi aiemman kokemuksen sosiaalityöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3316,80 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: 38 h 15 min/viikko


Yhteystiedot:
Johanna Hankomäki, sosiaalityön esimies
p. 040 7556 037, johanna.hankomaki@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Haethan paikkaa vain sähköisesti.