(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Perheoikeudelliset palvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.12.2020

Tule mukaan ammattitaitoiseen, kehittämismyönteiseen ja huumorintajuiseen tiimiin!

Haemme sosiaalityöntekijää Espoon perheoikeudellisten palvelujen yksikön olosuhdeselvitystiimiin. Tiimissä työskentelee neljä sosiaalityöntekijää, joista yhden työnkuvaan kuuluu myös tiimivastaavan rooli. Haettavana oleva sosiaalityöntekijän virka on tiimin viides ja olosuhdeselvitysten päävastuu laajenee 1.1.2021 koskemaan myös osaa Länsi-Uudenmaan muista kunnista.

Sosiaalityöntekijän työtehtävänä on olosuhdeselvitysten laatiminen tuomioistuimelle lapsen huoltoriitatilanteissa. Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoísta. Vanhempia haastatellaan yhdessä sekä erikseen ja lasta tavataan kotikäynneillä ja tarvittaessa toimistolla. Lasta ja vanhempia koskevia lisätietoja pyydetään myös eri viranomaisilta. Selvitystyön päätteeksi laaditaan kirjallinen selvitys. Olosuhdeselvitystyö erityistä osaamista ja asiantuntemusta vaativaa työtä ja on hyvin mielenkiintoinen sosiaalityön osa-alue.

Työnohjaus ja esimiehen tuki työhön on järjestetty. Tiimillä on käytettävissä myös psykologin konsultaatiomahdollisuus selvityksissään. Työntekijöillä on työn luonteen vuoksi etätyömahdollisuus ja hyvät tietotekniset yhteydet mahdollistavat työn sujumisen. Työntekijöillä on myös mahdollisuus vaikuttaa itse oman työajan suunnitteluun.

Työpaikan nimi: Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö
Työaika: 37h 45min / viikko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään: Sosiaalityöntekijän virkaan valitulta edellytetään työkokemusta esimerkiksi lastensuojelusta tai muusta lasten ja perheiden parissa tehtävästä sosiaalityöstä sekä sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja työnsuunnitteluun sekä hyviä valmiuksia pari- ja tiimityöskentelyyn.

Eduksi luomme hyvän tietoteknisen osaamisen (erityisesti Effica-asiakastietojärjestelmän kokemuksen) sekä sujuvan englannin kielen taidon. Olosuhdeselvitystyöskentely tehdään lähtökohtaisesti aina työparityönä ja työpari voi olla myös muista kunnista ns. kaksikuntaselvityksissä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: tietämystä/kokemusta perheoikeudellisten asioista sekä eroperheiden kanssa työskentelystä. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön on keskitetty Espoon lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa ja tapaamispaikkatoiminta (valvotutu ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot). Lisäksi yksikössä työskentelee eroauttamiseen perehtynyt sosiaaliohjaaja. Näiden lisäksi yksikössä hoidetaan adoptioselvitykseen liittyvät kuntalausunnot sekä lastensuojelun perintää. Yksikön kokonaistyöntekijämäärä on 23. Yksikkö sijaitsee Espoon keskuksessa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Espoolla on tarjolla työntekijöilleen monia henkilöstöetuja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu sekä työmatkaetu.