(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, perhehoitoon
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.3.2019

Sosiaalityöntekijä, perhehoitoon

Työavain 2-181-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 19.03.2019 (päättyy 01.12.2019)
Hakuaika päättyy 18.03.2019 kello 15:45
Lasten erityispalvelut/perhehoito , Kamreerintie 7, 4.krs 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Harvoin tarjolla oleva mahdollisuus tutustua Espoon perhehoitoon huipussa työyhteisössä kokeneiden sosiaalityöntekijöiden tuella! Haemme työstään innostuneeseen ja vuorovaikutteiseen, työhönsä sitoutuneeseen perhehoidon tiimiimme määräaikaista sosiaalityöntekijää. Haettava sosiaalityöntekijä saa työtovereikseen kuusi kokenutta sosiaalityöntekijää, perhehoidon koordinaattorin ja johtavan sosiaalityöntekijän. Espoon perhehoito on vakiintunutta ja nykyisellään hyvin toimivaa. Perhehoitoon tulleiden lasten määrä on tavoitteiden mukaisesti kasvanut ja haluamme panostaa lisää asiakastyöhön ja erityisesti rekrytointiin. Tämän takia haemme nykyisen tiimimme vahvistukseksi sosiaalityöntekijää. Tehtävä kestää sille asetetun määräajan eikä sille ole mahdollisuutta saada jatkoa. Haettavalle sosiaalityöntekijälle ei ole tule omaa asiakaskuntaa, vaan hänen tehtäviinsä kuuluu mm. työparina toimiminen sosiaalityöntekijöille, työparina toimiminen sijaisperheiden rekrytoinnissa, työparius läheisverkostoselvityksissä ja päivystyksellisiä tehtäviä. Haettava sosiaalityöntekijä pystyy itse vaikuttamaan työnkuvaansa osaamisensa ja vahvuuksiensa mukaan. Perhehoidon työntekijät työskentelevät sijaisperheisiin sijoitettujen lasten, heidän vanhempiensa ja sijaisperheiden kanssa. Tiimillä on työssään tukena sijaishuollon sosiaaliohjaus, esimiehet, sihteeri, työnohjaus, koulutusta sekä hyvä työilmapiiri. Tiimi on yhteistyökumppanien kanssa aiempina vuosina kehittänyt ja uudistanut perhehoidon toimintamallit ja rakenteet. Viimeisimpänä olemme kehittäneet Espoon oman Keinu-mallin sijoituksen alkuvaiheen työskentelyyn. Kyseessä on uudenlainen toiminnallinen koko lapsen perheyhteisöä korostava hyväksi todettu toimintamalli. Työhön kuuluu matkustamista.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä motivoitunutta ja aktiivista työotetta.

Arvostamme kokemusta perhehoidosta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3472,28 kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38,15 h/vko


Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä Nina Sormo
050 598 6982