Sosiaalityöntekijä, Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2021

Etsimme innokasta ja motivoitunutta sosiaalityöntekijää kotouttamistyön asiantuntijaksi työyhteisöömme Espooseen. Espoo on kokenut ja luotettu toimija kotouttamistyön kentällä Suomessa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää erityisosaamistamme laadukkaiden kotouttamispalveluiden ylläpitämiseksi.

Nyt haemme määräaikaiseen sijaisuuteen (1.10.2021 - 25.11.2022) sosiaalityöntekijää Perheiden tiimin, jonka tehtävänä on lapsiperheiden kotoutumisen edistäminen. Sosiaalityöntekijä työskentelee yhdessä sosiaaliohjaajan ja ohjaajan kanssa osana moniammatillista tiimiä.

Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja mukavan työyhteisön.
Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta ja taloudellisesta tukemisesta. Erityisesti sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä vastuu asiakasprosessin kokonaisuudesta, monialainen verkostotyö ja sen koordinointi, kulttuurisensitiivinen asiakastyö sekä työskentely kriisitilanteissa.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sijaispätevät hakijat.

Pidämme haastatteluja jo hakuajalla, pääsääntöisesti viikolla 38 ja mahdollisesti viikolla 39.

Työpaikan nimi: Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut (Pyyntitie 3, 02230 Espoo)
Työaika: 37h 45 min/viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon asiakasprosessista, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, valmiuksia sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kotouttamistyöstä sekä laajemmin ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laajaa palveluverkoston tuntemusta sekä kiinnostusta sosiaalityön ja sen menetelmien ammatilliseen kehittämiseen.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä on turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt ja perheet, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto sekä paperittomat. Perheiden tiimi on yksi viidestä sosiaalityön tiimeistämme.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot