(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Nestori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori kokoaa saman organisaation alle Espoossa ikääntyvien parissa tehtävän neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityön sekä palveluihin liittyvän päätöksenteon. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Sosiaalityöntekijät kuuluvat yksikössä Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -tiimiin ja tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 10 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa ja palveluohjaaja.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa painottuu pääasiassa kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen sosiaalityön keinoin. Asumisen palveluohjauksen tiimissä huolehditaan myös lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan alueellisen kotona tehtävän työn lisäksi pitkäaikaishoidon asumisyksiköiden asukkaiden sosiaalityöhön sekä Espoon sairaalan osastoille.

Nyt avoinna olevassa virassa työ tulee sisältämään sekä työskentelyä Espoon sairaalan osastoilla että kotona asuvien henkilöiden parissa. Tarkempaa työnjaon määrittelyä tehdään valitun aloittaessa työnsä.

Osana tiimiämme sosiaalityöntekijän on mahdollista tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten ikäihmisten parissa.

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, Karvasmäentie 6, 02740 Espoo.

Työaika: 37 h 45 min / vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme kokemusta monialaisesta tiimityöstä sekä kehittämismyönteisyyttä. Ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot