(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Nestori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Haemme määräaikaista sosiaalityöntekijää työskentelemään Espoon sairaalan osastoille. Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori on toiminut reilut kolme vuotta ja se on koonnut saman organisaation alle Espoossa ikääntyvien parissa tehtävän neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityön sekä palveluihin liittyvän päätöksenteon. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Sosiaalityöntekijät kuuluvat yksikössä Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -tiimiin ja tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 10 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa ja palveluohjaaja. Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa painottuu pääasiassa kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen sosiaalityön keinoin. Asumisen palveluohjauksen tiimissä huolehditaan myös lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan alueellisen kotona tehtävän työn lisäksi pitkäaikaishoidon ostetun ja oman asumispalvelun valvontaan ja asumisyksiköiden asukkaiden sosiaalityöhön sekä Espoon sairaalan osastoille. Espoon sairaalassa työ on reipastahtista sekä itsenäistä että työparin ja osastojen moniammatillisen tiimin kanssa yhteistyössä tehtävää sosiaalityötä. Osana tiimiämme sosiaalityöntekijän on mahdollista tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten ikäihmisten parissa. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä tiimi- ja verkostotyöhön. Myös ruotsin kielen taito luetaan eduksi. Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori Työaika: 38h15min/vko Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Arvostamme kokemusta terveydenhuollossa tehtävästä sosiaalityöstä ja monialaisesta tiimityöstä sekä kehittämismyönteisyyttä. Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot