(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2021

Kiinnostaako sinua tulla kehittämään ainutlaatuista kotouttavan perhehoidon mallia Espoon maahanmuuttajapalveluihin?

Espoon kaupunki on ollut valtakunnallisesti merkittävin toimija yksintulleiden pakolaislasten vastaanotto- ja kotoutumistyössä jo vuosien ajan. Osana maahanmuuttajapalveluita toimii yksintulleiden alaikäisten sosiaalityön tiimi, johon kuuluu vastaanottovaiheen ja kotoutumisen sosiaalityö. Määräaikainen virka sijoittuu kyseiseen tiimiin. Olemme kehittämässä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kotouttavan perhehoidon mallia yksintulleille alaikäisille. Pilotin suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2019 ja tällä hetkellä toimintaa ollaan juurruttamassa käytäntöön. Pilotti kestää 31.12.2021 saakka. Toiminnan vakiinnuttamisesta päätetään vuoden 2021 aikana.

Haemme pilottiimme innokasta ja motivoitunutta sosiaalityöntekijää, jonka vastuulla on kotouttavan perhehoidon toimintamallin jatkokehittäminen ja toteuttaminen. Tehtävään kuuluu perheiden valmennuksen koordinointi, asiakassuunnitelmien laatiminen ja arviointi sekä viranomaispäätösten tekeminen perhehoidosta. Sosiaalityöntekijän vastuulla on kotouttavaan perhehoitoon soveltuvien perheiden rekrytointi, lasten ja perheiden yhteensopivuuden arviointi sekä perhehoidon tuen varmistaminen sijaisperheille. Työparina työskentelee sosiaaliohjaaja ja esihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen, motivoituneen ja osaavan työyhteisön. Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät, sähköiset ryhmätyötilat). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen.

Haastattelut järjestetään etänä Teamsin välityksellä.

Työpaikan nimi: Maahanmuuttajapalvelut, alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden sosiaalityö
Työaika: 37 h 45 min viikossa
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Tehtäväkohtainen palkka: 3390,87 €/kk + tehtäväkohtainen lisä 253,05 €/kk.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään: yhteistyötaitoja, kokemusta sosiaalityön asiakastyöstä ja sosiaalihuoltolain soveltamisesta, kykyä valmistella viranomaispäätöksiä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: kokemusta kotouttavasta sosiaalityöstä tai lastensuojelun perhehoidosta, hyvää lakituntemusta, projektinhallintakykyjä tai kokemusta hanketyöskentelystä, erinomaisia yhteistyötaitoja sekä itseohjautuvaa asennetta.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottavat uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä on turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta, lähityöstä ja taloudellisesta tukemisesta.