(Poistunut julkaisusta)

Sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.3.2020

Haluatko kehittää osaamistasi yhteiskunnallisesti ajankohtaisen sosiaalityön parissa?

Etsimme innokasta ja motivoitunutta sosiaalityöntekijää kotouttamistyön asiantuntijaksi työyhteisöömme Espooseen. Espoo on kokenut ja luotettu toimija kotouttamistyön kentällä Suomessa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää erityisosaamistamme laadukkaiden kotouttamispalveluiden ylläpitämiseksi.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä on turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Nyt haemme sosiaalityöntekijää moniammatilliseen lapsiperheiden tiimiin, jonka tehtävänä on lapsiperheiden vastaanoton järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen. Perheiden tiimissä työskentelee tällä hetkellä johtava sosiaalityöntekijä, 4 sosiaalityöntekijää, 4 sosiaaliohjaajaa sekä 4 ohjaajaa. Lapsiperheiden tiimi on yksi viidestä sosiaalityön tiimeistämme.

Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja mukavan työyhteisön. Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta ja taloudellisesta tukemisesta. Erityisesti sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä vastuu asiakasprosessin kokonaisuudesta, monialainen verkostotyö ja sen koordinointi, kulttuurisensitiivinen asiakastyö sekä työskentely kriisitilanteissa.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sijaispätevät hakijat.

Työpaikan nimi: Maahanmuuttajapalvelut, Pyyntitie 3, 02230 Espoo.

Työaika: 38h 15min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon asiakasprosessista, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, valmiuksia sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Arvostamme kokemus kotouttamistyöstä sekä laajemmin ymmärrys humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laaja palveluverkoston tuntemus sekä kiinnostus sosiaalityön ja sen menetelmien ammatilliseen kehittämiseen.

Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät, skype). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen. Lisäksi työntekijöillämme on mahdollisuus etätyöhön kahtena päivänä kuukaudessa.